สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

lottery - 2024-04-01 18:22

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

#kubet #kucasino #kuคาสิโน #เว็บku #kuหวย

รางวัลที่ 1

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ
6,000,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
2,000

803481 122 809 559 559 90


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลละ
100,000

รางวัลละ
200,000

803480 803482 007558
067061
538699
835772
907492


รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 4

รางวัลละ
80,000

รางวัลละ
40,000

242227
242784
381276
606987
709667
848355
851206
894038
950406
007438
018965
043174
085992
098288
113573
117164
119156
126515
140765
142436
198864
207231
232022
251486
257965
296519
298199
317178
428044
432258
448975
469451
489817
495395
497986
513767
536203
561189
563022
583983
604221
609946
628028
628637
637017
656650
659412
681369
703400
706750
716289
727711
744487
786846
824960
966683
983847
987777
993776


รางวัลที่ 5

รางวัลละ
20,000

005149
009510
017029
030651
032408
039746
049995
054969
055465
063298
066456
071077
077852
092432
108756
110887
124075
134947
136965
138019
174839
186133
190484
190914
197770
218821
219484
246067
247024
254077
255946
258560
266895
270061
287751
288394
299275
304267
314059
323717
337627
343526
345065
346850
349559
350356
368343
383374
430409
431669
431882
442182
444341
446933
448930
454736
474572
481752
516433
548896
557468
559366
569209
591279
592785
604460
618464
620277
638147
657386
660840
663977
693658
728738
731380
734763
735524
751191
763105
790587
807097
815118
821216
825033
845091
860794
861285
867535
886369
902940
904472
912914
932440
944425
950123
954691
957599
969410
977076
993272

การวิเคราะห์ผลตัวเลขของการสลากกินแบ่งในเซ็ตต่างๆ จำเป็นต้องใช้ความชำนาญและความสังเกตของนักวิเคราะห์เพื่อทำให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เวลาฉลองได้สลากกินแบ่ง ค่าสรรพสิ่งความไว้วางใจในการสรร อาจจะยิ่งสำคัญกว่าการเข้าใจกฎเกณฑ์ ความเป็นประจำเป็นสิ่งมีสิ่งแน่นแฟ้นในการทำให้สลากกินแบ่ง ในข้อมูลที่ได้มีตัวเลขจากหลายเซ็ต โดยแต่ละเซ็ตมีหลากหลายตัวเลข โดยสังเกตจากข้อมูลที่ให้มาสามารถเห็นได้ว่ามีระดับความถี่ของตัวเลขที่ออกโอกาสสูง และตัวเลขที่ออกโอกาสต่ำ ซึ่งโอกาสการออกของตัวเลขจะมีความสัมพันธ์กับความถี่ที่ต่างกัน การเลือกซื้อสลากให้มีความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็น เริ่มจากเซ็ตที่ 1 พบว่าตัวเลขที่ออกเป็น 803481, 122, 809, 559, 559, 90 ซึ่งสามารถเห็นได้ว่ามีตัวเลขที่มีความผันผวนระหว่างตัวเลขที่สูงและต่ำ การเชื่อมได้ว่าตัวเลขที่ออกได้สูงสุดคือ 803481 และต่ำสุดคือ 90 โดยการออกของตัวเลขจะมีความสัมพันธ์กับความถี่ของแต่ละตัวเลข สำหรับเซ็ตที่ 2 มีตัวเลขออกเป็น 803480, 803482, 7558, 67061, 538699, 835772, 907492 สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขที่มีความถี่แตกต่างกัน ส่วนตัวเลข 803480 และ 803482 มีความสัมพันธ์กันมาก ในขณะที่ตัวเลขอื่นๆ มีความแตกต่างกัน การวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะช่วยให้ทราบถึงโอกาสการออกของตัวเลขที่สูง สำหรับเซ็ตที่ 3 มีตัวเลขออกเป็น 242227, 242784, 381276, 606987, 709667, 848355, 851206, 894038, 950406, 996526 สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขที่ออกมีความแตกต่างกัน โดยตัวเลข 606987 มีความถี่สูง ส่วนตัวเลขอื่นๆ มีความถี่ต่างกัน การเลือกซื้อสลากโดยการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลนี้จะมีโอกาสที่ดีกว่า สำหรับเซ็ตที่ 4 มีตัวเลขออกเป็นหลายตัวเลข ทั้งหมด 50 ตัวเลข สามารถเห็นได้ว่ามีตัวเลขที่ออกมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขในเซ็ตนี้จะเกิดความคุ้นเคยและมั่นใจกว่า การที่ตัวเลขออกมีความสัมพันธ์กัน แต่กลับไม่มีฟอร์มความสัมพันธ์ใดเป็นที่สมควร สำหรับเซ็ตที่ 5 มีตัวเลขออกเป็น 5149, 9510, 17029, 30651, 32408, 39746, 49995, 54969, 55465, 63298, 66456, 71077, 77852, 92432, 108756, 110887, 124075, 134947, 136965, 138019, 174839, 186133, 190484, 190914, 197770, 218821, 219484, 246067, 247024, 254077, 255946, 258560, 266895, 270061, 287751, 288394, 299275, 304267, 314059, 323717, 337627, 343526, 345065, 346850, 349559, 350356, 368343, 383374, 430409, 431669, 431882, 442182, 444341, 446933, 448930, 454736, 474572, 481752, 516433, 548896, 557468, 559366, 569209, 591279, 592785, 604460, 618464, 620277, 638147, 657386, 660840, 663977, 693658, 728738, 731380, 734763, 735524, 751191, 763105, 790587, 807097, 815118, 821216, 825033, 845091, 860794, 861285, 867535, 886369, 902940, 904472, 912914, 932440, 944425, 950123, 954691, 957599, 969410, 977076, 993272 จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขที่สูงและต่ำ การที่มีตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กันจะช่วยให้เข้าใจการออกของตัวเลขได้ดียิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์ตัวเลขในเซ็ตต่างๆ นี้ สามารถทำนายได้ว่าความถี่ของตัวเลขส่งผลต่อโอกาสการออกของมัน ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญ และการเลือกซื้อสลากสมารถทำผลให้ได้มากขึ้น โดยการเลือกซื้อสลากที่มีตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กันจะเพิ่มโอกาสในการโชคดีกว่า ดังนั้น ขอแนะนำให้เลือกซื้อสลากโดยการวิเคราะห์ตัวเลขให้ละเอียดและเข้าใจโดยลงลึก เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้เงินรางวัลจากการสลากกินแบ่งในครั้งต่อไป แล้วสุดท้าย ขอให้โชคดีและหวังว่าจะได้รางวัลใหญ่ในการสลากกินแบ่งครั้งนี้ค่ะ สู้ๆ!